search clear
System Pomiarów Otworów Wiertniczych

Triol TM01

System Pomiarów Otworów Wiertniczych

Maksymalna dokładność i ochrona procesu wydobycia ropy

System Pomiarów Otworów Wiertniczych Triol TM01 jest przeznaczony do zbierania, przetwarzania, wyświetlania, przesyłania i monitorowania wymaganego zestawu parametrów prądu w urządzeniach głębinowych, parametrów głębinowych oraz wartości czujników urządzeń w głowicach odwiertów powierzchniowych.

Bezpieczeństwo i niezawodność procesu produkcyjnego

Systemy Pomiarów Otworów Wiertniczych Triol TM01 pozwalają chronić EKS i zasilającą linię kablową przed przegrzaniem lub uszkodzeniem mechanicznym, tak aby zredukować odsetek awarii sprzętu spowodowanych przegrzaniem, czy też przerwami w dostawie; optymalizują pracę EKS, Liniowej Elektrycznej Pompy Głębinowej, niskoobrotowego silnika zaworu poprzez utrzymanie ich optymalnej wydajności; zapewniają zdalną komunikację z użytkownikiem poprzez kanał komórkowy lub linię kablową; poprawiają bezpieczeństwo i niezawodność procesu produkcyjnego.

Skuteczne działanie w agresywnym środowisku

Ze względu na wydajne algorytmy żądania stanu czujników i system zarządzania operacjami na danych, system TM01 zapewnia ciągłe monitorowanie stanu urządzeń oraz pozwala na podejmowanie decyzji w odpowiednim czasie, w celu optymalizacji wskaźników wydajności kontrolowanych urządzeń.

Złóż zamówienie Złóż zamówienie play_circle_outline Show video presentation
 • certif triol
  ISO 9001: 2015
 • certif triol
  2014/35/EU

Wyróżniające się korzyści

Oszczędności Inwestycyjne

 • Ponad 2 lata stabilnej, długotrwałej pracy w temperaturach cieczy sięgających +125° C, +150° C, +175° C z idealnym modelem TM01 dopasowanym do konkretnego odwiertu w akceptowalnej cenie.
 • System Pomiarowy Otworów Wiertniczych Triol TM01 może być stosowany w różnych typach obudów, w zależności od dostępnego i planowanego wyposażenia powierzchniowego: w obudowie IP20 do integracji z szafami lub w obudowie IP56 jako pojedyncza jednostka sprzętowa z własnym wyświetlaczem i kanałami komunikacyjnymi.
 • Dostępna jest szeroka gama konstrukcji części zanurzeniowych, w zależności od agresywności płynu, co pozwala zmniejszyć nakłady inwestycyjne, zarówno w przypadku środowisk mniej, jak i bardziej agresywnych.
 • Jednostki powierzchniowe Triol TM01 przekazują sygnały poprzez dodatkowe wejścia cyfrowe i analogowe, sieć Ethernet oraz kanał komunikacyjny RS482/232, co pozwala na tańsze zbieranie i przetwarzanie danych z odwiertów.
 • Integracja dodatkowego wyposażenia z dolną jednostką zanurzeniową o masie zawieszenia do 500 kg, co eliminuje konieczność zakupu dodatkowego sprzętu instalacyjnego.
 • Stabilna praca z silnikami o niskiej częstotliwości (od 5Hz) pozwala na zastosowanie Triol TM01 w systemach z silnikami o niskiej prędkości obrotowej, w tym GTZ.
 • Odporność kanału zanurzeniowego na zakłócenia do 1000 V, co pozwala na współpracę Triol TM01 z urządzeniami powierzchniowymi lub głębinowymi, które posiadają chwilowe lub trwałe uszkodzenia w obwodzie zasilania.
 • Dławik zewnętrzny Triol gwarantuje, że urządzenia powierzchniowe są podłączone do kabla zasilającego i zapewnia stabilną komunikację z jednostką podwodną, nawet w przypadku braku punktu zerowego w skokowym transformatorze powierzchniowym. Dławik można łatwo zintegrować z obudową transformatora lub umieścić go obok transformatora w obudowie o wysokim stopniu ochrony IP56.
 • Szeroka gama kołnierzy, umożliwia zastosowanie TM01 z praktycznie każdym silnikiem dostępnym w branży, bez konieczności dokonywania dodatkowych inwestycji.

Oszczędność kosztów na etapie uruchamiania oraz eksploatacji odwiertu

 • Wysoka niezawodność części głębinowej systemu pomiarowego Triol TM01 uzyskana dzięki zastosowaniu odpowiedniej elektroniki dostosowanej do zakresu temperatur, starannemu doborowi komponentów, testowaniu krok po kroku na etapie produkcji oraz długotrwałym testom w trakcie kontroli końcowej, zmniejsza koszty wymiany systemu w trakcie eksploatacji odwiertu.
 • Zwiększona niezawodność systemu, dzięki zastosowaniu rezerwowej jednostki zanurzeniowej w modelu TM01-12, jest korzystna w przypadku odwiertów o wysokim tonażu oraz szczególnie krytycznych.
 • Wygodna dokumentacja operacyjna, przemyślane zestawy instalacyjne do odwiertów oraz internetowe wsparcie serwisowe, zapewniają szybkie i bezbłędne podłączenie TM01 do odwiertu.
 • Specjalnie zaprojektowane urządzenia testujące (Jednostki Testowe), umożliwiają testowanie wydajności TM01 oraz sprzętu zanurzeniowego podczas opuszczania sprzętu do odwiertu.

Zwiększona produkcja poprzez jakość i terminowe rozwiązania

 • Dokładny pomiar ciśnienia na wlocie pompy od poziomu 0,05 MPa (5,8 psi) minimalizuje słup cieczy nad pompą oraz maksymalizuje produkcję.
 • Pomiar ciśnienia na wylocie pompy od poziomu 0,05 MPa (5,8 psi) oraz temperatury z dopuszczalnym marginesem błędu ± 1°C umożliwiają urządzeniom powierzchniowym automatyczną optymalizację częstotliwości pracy i poboru prądu przez silnik, a w rezultacie maksymalizację produkcji.
 • Wysoka szybkość wymiany danych pomiędzy jednostkami zanurzeniowymi i powierzchniowymi, stabilny kanał komunikacyjny zapewnia stałą dostępność precyzyjnych i aktualnych danych umożliwiających podejmowanie niezbędnych decyzji, w celu maksymalizacji wydobycia ropy.
 • Panel Powierzchniowy IP56 jest wyposażony w wyświetlacz posiadający przyjazny dla użytkownika interfejs, który umożliwia personelowi terenowemu szybkie podejmowanie decyzji, dotyczących pracy samego odwiertu i kontrolowanego sprzętu, jak również zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń, co pozwala na skrócenie czasu przestoju sprzętu.
 • Instalacja modemu Triol w urządzeniach powierzchniowych, umożliwia operatorom i technologom zdalne monitorowanie stanu urządzeń, co pozwala na szybsze opracowanie niezbędnych rozwiązań. Dane otrzymane przez modem mogą być przechowywane, w celu ich wygodnego przetwarzania oraz przewidywania pracy urządzeń, zbierania statystyk i planowania działań diagnostycznych na terenie obiektu.

Wydłużony okres eksploatacji sprzętu głębinowego

 • Dokładny pomiar temperatury otoczenia i oleju EKS lub przewodów uzwojenia EKS z dopuszczalnym marginesem błędu ± 1°C pozwala na ochronę silników i pomp przed przegrzaniem podczas całego okresu ich eksploatacji.
 • Dokładny pomiar poziomu drgań we wszystkich zakresach pracy na trzech osiach zapobiega "uciekaniu" sprzętu zanurzeniowego, niszczeniu przewodów rurowych oraz wydłuża okres eksploatacji sprzętu zanurzeniowego.
 • Dokładny pomiar rezystencji izolacji systemów "trójfazowy transformator olejowy do elektrycznych pomp głębinowych - kabel głębinowy - EKS" w zakresie od 10 do 10 000 kΩ, pozwala ocenić poziom izolacji w całym systemie, aby utrzymać transformator, kabel i silnik w stanie gotowości do pracy tak długo, jak to tylko możliwe.

Zapewnienie bezpieczeństwa personelu na terenie odwiertów

 • Ciągły, długotrwały, dokładny oraz superszybki pomiar izolacji w części zanurzonej, gwarantuje dostępność informacji dotyczących bezpiecznych warunków pracy dla personelu serwisowego zarówno w systemie, jak i w samym odwiercie.

Dostępne opcje

Triol product

Dławik Wysokonapięciowy

Dławik Wysokonapięciowy Triol jest efektywnym elementem systemu pomiarowego Triol TM01, który dostarcza niezawodny i gwarantowany kanał komunikacyjny pomiędzy jednostkami na powierzchni oraz jednostkami zanurzonymi TM01.

Dławik Wysokonapięciowy Triol tworzy sztuczny punkt Y-kształtny w transformatorach skokowych, w których zwoje wyjściowe są połączone w obwód "trójkąta", zapewniając w ten sposób gwarantowane połączenie panelu powierzchniowego z jednostkami podwodnymi. Induktor zapewnia stabilną komunikację pomiędzy urządzeniami na powierzchni i zanurzonymi, filtruje piki modulacji MSI układu VSD.

Dławik Wysokonapięciowy Triol zawiera bezpieczniki, które są instalowane na każdej fazie w celu ochrony urządzeń powierzchniowych TM01 przed awariami, powstałymi w wyniku asymetrii faz w obwodzie zasilania urządzeń podwodnych.

Dławik może być zainstalowany zarówno w obudowie transformatora skokowego, jak i w pobliżu transformatora lub VSD w obudowie posiadającej stopień ochrony IP56.

Jednostka Testowa

Diagnostyczna Jednostka Testowa Triol jest niezastąpionym elementem zespołu Triol TM01, który towarzyszy mu przez cały cykl eksploatacji. Jednostka testowa to połączenie szerokiego zakresu funkcjonalności, mobilności i prostoty obsługi, z wysoką niezawodnością w różnych warunkach środowiskowych.

Zespół diagnostyczny TM01 gwarantuje udaną instalację Systemu Pomiaru Otworów Wiertniczych do urządzeń głębinowych oraz jego uruchomienie w odwiercie. Jednostka Testowa Triol zapewnia podwyższony poziom bezpieczeństwa oraz bezawaryjną pracę, zarówno podczas procesu wyciągania i uruchamiania, jak i instalacji.

Jednostka Testowa Triol pozwala na diagnozowanie zarówno urządzeń głębinowych jak i powierzchniowych systemu pomiarowego TM01 - zarówno przed jak i w trakcie jego pracy.


Pomiarowej

Wartości
Zakres Rozdzielczość 25 20 18 15 05 12 11

10

Parametry Podstawowe dla niezbędnego nadzoru i ochrony pomp i odwiertów

Częstotliwość danych dla wszystkich parametrów

30s

20s 50s 30s 30s 35s 100s

20s

Ciśnienie wlotowe pompy

Psi/MPa

5,800/ 0-40 0,1/0,001

Ciśnienie wyjściowe pompy

Psi/MPa

5,800/ 0-40 0,1/0,001      

 

 
Stała  temperatura otoczenia

°C/°F

0-125/ 32-257 0, 01/0,1      

Stała  temperatura otoczenia

°C/ °F

0-150/ 32-302 0, 01/0,1      

 

   
Stała  temperatura otoczenia

°C/ °F

0-175/ 32-347        

 

     
Całkowita temperatura wlotowa do 6 miesięcy

°C/ °F

0-150/ 32-302 0, 01/0,1        

Całkowita temperatura wlotowa do 12 miesięcy

°C/ °F

0-150/ 32-302 0, 01/0,1          

 

 
Temperatura wtłaczania

°C/°F

0-250/32-482 0, 01/0,1    

 

     
Temperatura oleju silnikowego/ temperatura uzwojeń silnika

°C/°F

0-200/250/ 32 392/482 0, 01/0,1

Wibracje - osie x,y,z

G / m/s2

0-3 / 0-30 0,001 / 0.1

Częstotliwość zasilania SEM, od
 Hz    

35 

35  35  35  35  35 

35 

Dokładność temperatury

°C/°F

    1/ 1,8 1/ 1,8 2/ 3,6 2/ 3,6 2/ 3,6 2/ 3,6 2/ 3,6

2/ 3,6

Dokładność ciśnienia

Psi/MPa

    5,8/0,05 5,8/0,05 30/0,2 30/0,2 30/0,2 30/0,2 30/0,2

30/0,2

Dokładność wibracji

G / m/s2

    0,09/0,9 0,09/0,9 0,15 / 1,5 0,15 / 1,5 0,15 / 1,5 0,15 / 1,5 0,15 / 1,5

0,15 / 1,5

Przepływ prądu

mA

0-10 0.001

Oporność izolacji Przepływ prądu

10-10000 1

Aktualna dokładność upływu

mA

0-10 0.001

10%

Dokładność rezystancji izolacji od 10 do 1000 kΩ - 5% / od 1000 do 10000 kΩ - 10%

Kompozycja

Liczba jednostek głębinowych
   

 

2 1 1 2 2 2 1

1

Jednostka powierzchniowa IP20

 (lub IP56)
     

Skład Jednostki Zasilającej Triol 
       

 

         

Data nadania priorytetu 12/29/2017 Odwiertowy system pomiarowy dla pompy głębinowej

Data nadania priorytetu 04/13/2018 Odwiertowe urządzenie pomiarowe do pompy głębinowej

Data nadania priorytetu 05/22/2018 Urządzenie do pomiaru odwiertu współpracujące z szybem

Data nadania priorytetu 10/29/2018 Sposób schładzania wiertniczego urządzenia pomiarowego

Data nadania priorytetu 11/08/2018 Sposób pozyskiwania danych pomiarowych oraz system do jego realizacji

Data nadania priorytetu 03/21/2019 System telemetryczny oraz sposób chłodzenia elektroniki głębinowej

 • Cyfrowy i Analogowy Moduł Wejściowy/Wyjściowy TM01
 • Wsporniki, adaptery, kołnierze do łączenia jednostek zanurzeniowych z modułami EKM i EKS o różnych rozmiarach
 • Zewnętrzny Dławik Wysokonapięciowy Triol do tworzenia sztucznego punktu Y-kształtnego w transformatorach skokowych
 • Jednostka testowa Triol TM01 do kontroli i monitorowania działania systemu TМ01-25 i sterowanych urządzeń na etapie montażu, instalacji i uruchomienia w odwiercie
 • Modem PKS do bezprzewodowego przesyłania zebranych danych


Dławik Wysokonapięciowy

Dławik Wysokonapięciowy Triol jest efektywnym elementem systemu pomiarowego Triol TM01, który dostarcza niezawodny i gwarantowany kanał komunikacyjny pomiędzy jednostkami na powierzchni oraz jednostkami zanurzonymi TM01.

Dławik Wysokonapięciowy Triol tworzy sztuczny punkt Y-kształtny w transformatorach skokowych, w których zwoje wyjściowe są połączone w obwód "trójkąta", zapewniając w ten sposób gwarantowane połączenie panelu powierzchniowego z jednostkami podwodnymi. Induktor zapewnia stabilną komunikację pomiędzy urządzeniami na powierzchni i zanurzonymi, filtruje piki modulacji MSI układu VSD.

Dławik Wysokonapięciowy Triol zawiera bezpieczniki, które są instalowane na każdej fazie w celu ochrony urządzeń powierzchniowych TM01 przed awariami, powstałymi w wyniku asymetrii faz w obwodzie zasilania urządzeń podwodnych.

Dławik może być zainstalowany zarówno w obudowie transformatora skokowego, jak i w pobliżu transformatora lub VSD w obudowie posiadającej stopień ochrony IP56.


Dławik wysokonapięciowy
Maksymalne napięcie w obwodach zasilających
5000 V
Prąd nasyceniowy o wysokim napięciu, nie mniejszy niż
70 mA
Indukcyjność fazowa
140 godz.
Temperatura otoczenia -40 °С  ... +60 °С  (-40 °F ... +140 °F)
Wysokość nad poziomem morza, nie więcej niż
1000 m
Obudowa IP20 / IP56
Tryb czasu trwania Rozszerzony
Liczba blokad bezpieczeństwa 3
Maksymalna wartość prądu zasilającego obwód dławika
160 mA
Wymiary ogólne 230 x 460 х 515
Waga, nie większa niż
35 kg
Certyfikat CE


Jednostka Testowa

Diagnostyczna Jednostka Testowa Triol jest niezastąpionym elementem zespołu Triol TM01, który towarzyszy mu przez cały cykl eksploatacji. Jednostka testowa to połączenie szerokiego zakresu funkcjonalności, mobilności i prostoty obsługi, z wysoką niezawodnością w różnych warunkach środowiskowych.

Zespół diagnostyczny TM01 gwarantuje udaną instalację Systemu Pomiaru Otworów Wiertniczych do urządzeń głębinowych oraz jego uruchomienie w odwiercie. Jednostka Testowa Triol zapewnia podwyższony poziom bezpieczeństwa oraz bezawaryjną pracę, zarówno podczas procesu wyciągania i uruchamiania, jak i instalacji.

Jednostka Testowa Triol pozwala na diagnozowanie zarówno urządzeń głębinowych jak i powierzchniowych systemu pomiarowego TM01 - zarówno przed jak i w trakcie jego pracy.

Parametr Wartość
Źródło zasilania Jednostki Testowej
220 V ±20% / 110 V ±10%
Częstotliwość nominalna
50/60 Hz ± 2%
Pobór mocy, nie większy niż
52 W
Tryb bateryjny, nie mniej niż
4 godz.
Temperatura otoczenia -20 °С … +55 °С  (-4 °F ... +131 °F)
Wilgotność względna +25°C, bez kondensacji 100%
Obudowa IP67 / IP33
Wysokość nad poziomem morza, nie więcej niż
1000 m
Interfejs RS-485, RS-232
Wymiary ogólne 492 х 189 х 418 mm
Waga, nie większa niż
11 kg